Chatt med Lars Torstenson

Hej Lars
Du är på ekomässan Millésime Bio i Montpellier. Vad är ditt intryck av mässan? /Carina

Hej Carina
Mitt intryck av mässan är som tidigare: en trevlig och avslappnad mässa som skiljer sig en hel del från andra stora vinmässor genom sin enkelhet och att alla har samma typ av ”monter”, ett enkelt bord med en vit duk. Men  särskilt kul är det för jag är ordförande för tävlingsjuryn som består av 300 personer. /Lars

Upplever du att det är fler deltagare i år och vad tror du att mässor av den här typen ger för avtryck i branschen?/Carina

Svårt säga om det är fler deltagare, tror utställarantalet var ungefär som i fjol och likaså besökarantalet – det är ju även Vinisud i år, bara om några veckor och då brukar Millésime Bio känna av den konkurrensen (för att nu inte tala om hur ViniSud känner av Millésime Bio som vuxit rejält sedan starten 1993). I tävlingen är däremot rekord, fler viner än någonsin är anmälda, uppemot 1392 st nu . Och ja, både tävlingen och mässan sätter avtryck, det här är ju numer såvitt jag vet den största mässan för ”eko-viner” (jag låter alltid ”eko” omfatta allt från ekologiskt via biodynamiskt till naturviner under förutsättning att naturvinerna är ekologiskt odlade). /Lars

Kan du se någon ny inriktning eller utveckling när det gäller eko och bio viner?/Carina

Både ja och nej. I grunden nej, men det vi redan sett att fler “stora” hänger på eko-trenden fortsätter, jag tycker också att flera av dem som gör det är uppriktigt seriösa i sitt arbete och inte bara ute efter den alltmer tilltalande eko-marknaden. Samtidigt blir de små allt bättre – deras odlingar har varit ”eko” längre tid, flera av dem har blivit bättre vinmakare och, sist men inte minst, besökarna på mässan utvecklas också och allteftersom blir alltfler av besökarna allt bättre provare som i sin tur sätter ökad press på producenterna att leverera kvalitet – att man är ”eko” är ju på intet sätt liktydigt med kvalitet dessvärre. /Lars

Ekoviner är generellt dyrare än konventionella av förklarliga skäl kanske, men står alltid priset i realitet till kvaliteten?/Carina

När det gäller prisbilden i Sverige så råder det en  enormt hård prispress på ekovin. Systembolaget efterfrågar ofta vin till ett pris som är så hårt pressat att få kan vara med särskilt om de inte är stora. Ofta efterfrågas också stora volymer som också eliminerar många odlare. Det ligger i en stor uppköpares natur att efterfråga stora volymer och alla försöker väl pressa priserna men det finns en klar koppling mellan vad som är möjligt att göra prismässigt utan att det går ut över arbetet och kvaliteten – det gäller alla producenter, eko eller inte. /Lars

En region  som Languedoc-Roussillon i Frankrike, kan  idag visa upp allt fler ekovinodlare. Vad är din uppfattning kring just denna regions utvecklingspotential i perspektiv till resten av Frankrike och kanske även resten av vinvärlden? /Carina

I min värld handlar allt om kvalitet och den som eftersträvar kvalitet gör ett kvalitetsmedvetet arbete oavsett vilken stämpel den sätter på sig själv. Languedoc-Roussillon är om jag minns rätt världens femte största producent (om man såg det som ett vinland). Redan det säger att här måste finnas en potential. När vi sedan väger in att det här mångfacetterade området var Frankrike skräpvinsområde under lång tid och därför inte alls satsade på kvalitet förstår man att potentialen är enorm. Vi såg de första kvalitetsförsöken komma redan på 70-talet med Mas Daumas de Gassac och många har sedan följt efter, en ren explosion kan vi tala om de senaste tio åren. Många ser redan området i stort och särskilt vissa underappellationer som kvalitetsområden, däremot är regionen så klart fortsatt långt från t ex Bourgogne och Bordeaux./Lars

Chatt avslutad 15:26

Läs mer om Lars Torstensons mässbesök i Montpellier: Här

 

 

 

Vin- och dryckesprovningar samt utbildning för både företag och privatpersoner. Kontakta Gavelinwine för en oförglömlig smakupplevelse.